Kommunrehab


Om Du drabbas av en funktionsnedsättning till följd av skada eller sjukdom kan Du få hjälp av rehabiliteringsenheten på hemrehab eller dagrehab. Där arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehabiliteringsassistenter. Du får då hjälp att träna för att förbättra och/eller bibehålla dina funktioner, eller kompensera för funktionsnedsättningen med tekniska hjälpmedel.

Målsättningen med all rehabilitering är att den enskilde ska bibehålla eller förbättra sin aktivitetsförmåga. Personer med funktionsnedsättningar skall kunna leva så självständigt som möjligt vad gäller personlig vård, arbete och fritid. Detta försöker vi uppnå genom träning, utprovning av tekniska hjälpmedel och anpassning av bostaden. Träningen/behandlingen sker på kommunrehab, korttidsboendet, dagrehabiliteringen eller i hemmet.

I vår verksamhet arbetar även hjälpmedelstekniker med anpassning, reparation och underhåll av tekniska hjälpmedel. Vi har även avtal med hjälpmedelscentralen i Västra Götaland.

Kontaktinformation 

Vikarierande avdelningschefer

David Engkvist
Telefon 0532-174 08
E-post [email protected]

Tina Kall
Telefon 0532-77 70 10
E-post [email protected]

 

Rehabenheten
Telefon
0532-174 16
Telefontid måndag-fredag 09.00-09.30
Övrig tid finns möjlighet att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Sidan uppdaterades 2018-03-14

Synpunkter på sidan?