NPÖ

 

Åmåls kommun ansluter sig till NPÖ under våren 2014. Då kommer behörig hälso- och sjukvårdspersonal, efter patientens samtycke, kunna ta del av viktig journalinformation från andra vårdgivare. Det är bara behörig hälso- och sjukvårdspersonal som har en pågående patientrelation som får ta del av uppgifterna i NPÖ. Åmåls kommun kommer inte att presentera sin egen journalinformation i NPÖ, utan enbart ta del av andras.

Vad är NPÖ?

Som patient har man ofta kontakt med flera olika vård- och omsorgsgivare. Var och en dokumenterar och förvarar journalinformation på sin enhet. Med nationell patientöversikt (NPÖ) blir det nu enklare att få en helhetsbild av patientens behov och tidigare bedömningar genom åtkomst till delar av journaler från andra vårdgivare.
Nationell patientöversikt (NPÖ) ger behörig hälso-och sjukvårdspersonal möjlighet att ta del av viktig journalinformation från andra vårdgivare, så kallad sammanhållen journalföring.

Vilken information kan man hitta i NPÖ?

I dagsläget finns en begränsad mängd journaldata av typen diagnoser och vårdkontakter. Alla vårdgivare är ännu inte anslutna, men ett flertal vårdcentraler, privata vårdgivare och kommuner håller på att ansluta sig.

Samtycke

Ingen får ta del av uppgifterna i NPÖ utan samtycke från den det berör. Ett samtycke kan gälla ett enstaka tillfälle eller så länge en vårdrelation pågår. Som patient har man alltid rätt att återkalla samtycket.


Vill du veta mer om sammanhållen journalföring och NPÖ?

Ring 0774-44 10 10

 

Sidan uppdaterades 2020-01-23

Synpunkter på sidan?