Lokala värdighetsgarantier

 

Garanti nr 1

Värdigt liv – delaktighet individanpassning
Äldre personer som har synpunkter på erhållna beslutade insatser, garanteras ett samtal från närmast ansvarig chef, inom två veckor från det att synpunkten inkommit. Detta för att kunna åtgärda och rätta till en brist eller felaktighet i beslutade insatser.

 

Garanti nr 2

Värdigt liv – delaktighet individanpassning.
Äldre personer som beviljats insatser garanteras en kontinuerlig uppföljning av genomförandeplanen genom sin kontaktpersonal. Genomförandeplanen ska följas upp av kontaktpersonalen minst två gånger per år eller vid långvarig förändring, så att den är aktuell motsvarande de insatser som beviljats.

 

Garanti nr 3

Värdigt liv – självbestämmande och god kvalitet
Äldre personer på särskilt boende garanteras valfrihet när det gäller maten, genom att kunna välja mellan två olika rätter helgfri vardag.

 

Garanti nr 4

Personalen som brukaren möter ska alltid ha tydlig namnskylt med yrkestitel samt foto. När det gäller myndighetsutövning inom förvaltningen gäller även godkänd legitimation.

Dokumentation

Sidan uppdaterades 2020-01-23

Synpunkter på sidan?