Korttidsboende

Ett boende för dig som under en kortare tid behöver stöd utifrån ett biståndsbeslut, rehabilitering efter sjukhusvistelse, avlastning för anhöriga och inför verkställighet av beslut gällande övrig form av särskilt boende.
Korttidsboende finns på våra övriga särskilda boenden.

Kontaktinformation

Äldreomsorgschef
Marco Niemelä
Telefon 0532-17036
E-post marco.niemela@amal.se

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Postadress
Vård- och omsorg
Box 62
662 22 Åmål

Sidan uppdaterades 2018-03-14

Synpunkter på sidan?