Hemvård

 

Hemvård är ett samlingsbegrepp för den service och omvårdnad som vid behov ges i hemmet till dig som på grund av funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet.

Vad innebär hemvård?

Hemvård innebär att du kan få stöd och hjälp att bo kvar i det egna hemmet så långt det är möjligt. Hjälpen och stödet kan bestå av omvårdande insatser såsom att äta, klä sig och personlig hygien. Insatser av servicekaraktär kan bestå av städ, tvätt, inköp, trygghetslarm och promenader. Insatserna planeras i samråd med dig och en genomförandeplan upprättas. Vissa hälso- och sjukvårdande insatser såsom medicingivning, såromläggningar och så vidare utförs som delegerad uppgift från kommunens sjuksköterska.

 

Hur får man hemvård?

Du ansöker om hemvård hos biståndshandläggaren på biståndsenheten. Handläggaren utreder och beslutar enligt Socialtjänstlagen. Kommunens sjuksköterska kan delegera vissa medicinska uppgifter till hemvården.

Hemvård
Kontakt vardagar 07.30-16.00

Enhetschef för Centrum/Väst
Maria Lindgren Bjurteg
Telefon 0532- 173 46
E-post [email protected]

 

Enhetschef för Södra/Natt
Maria Bertilsson
Telefon 0532-173 96
E-post [email protected]

 

Enhetschef för Norra/Östra
Christina Nilsson
Telefon 0532- 173 97
E-post: [email protected]

 

Enhetschef för Demensteam
Karin Fredriksson
Telefon  0532-174 21
E-post : [email protected]

 

Övrig tid kan man nå gruppledare
Telefon 0532-173 42 Telefontid 09.00-11.00 och 14.00-15.00 alla vardagar

 

 Sidan uppdaterades 2020-01-23

Synpunkter på sidan?