Kontaktperson


Kontaktpersonen är en medmänniska med stort engagemang och intresse för andra människor. Kontaktpersonens uppgift är att bryta isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet. En kontaktperson förutsätts ha regelbunden kontakt med dig och ersätts per månad med arvode och omkostnadsersättning av kommunen.
Kontaktperson är ett arvoderat uppdrag som utförs vid sidan av arbete eller studier.

Kontaktinformation

Enhetschef
Malin Karlsson
Telefon: 0532-171 67
E-post: [email protected]

Sidan uppdaterades 2018-08-07

Synpunkter på sidan?