Förlängd skolbarnsomsorg


Barn med funktionsnedsättning har rätt till förlängd skolbarnsomsorg med korttidstillsyn utanför det egna hemmet, före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov.

Kontaktinformation

Enhetschef
Maria Halling
Telefon 0532-170 79
E-post [email protected]

Besöksadress

Döbelnsgatan
Telefon 0532-170 53
E-post [email protected]

 

Sidan uppdaterades 2018-12-10

Synpunkter på sidan?