Färdtjänst

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kan ansöka om färdtjänst, under minst tre månader, kan du ha rätt till färdtjänst. Du måste vara folkbokförd i Åmåls kommun.


Att det saknas kommunikationer där du bor berättigar inte automatiskt till färdtjänst. Det är funktionsnedsättningen som avgör om du kan få färdtjänst. Din färdtjänstresa samordnas med andra resenärer och fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. Du reser i fordon som är anpassade till ditt funktionshinder. Tillstånd för färdtjänst kan beviljas för viss tid eller tillsvidare efter individuell prövning och kan återkallas.

Ansökan
Det är kommunens färdtjänsthandläggare som tar emot ansökningar om färdtjänst. Gäller det en ny ansökan kan den behövas kompletteras med läkarintyg som styrker funktionshindret.

Ansökningsblankett för färdtjänst

Beställ resa 

Här kan du läsa mer om hur du beställer en färdtjänstresa.

Avgift
Resans pris avgörs av hur många kommuner som resan går igenom.

Kommunzoner

Egenavgift vuxen

Egenavgift ungdom*

1

78,00

58,00

2

133,00

99,00

3

187,00

140,00

4

242,00

181,00

*Ungdom är du från och med dagen då du fyller 7 år intill dagen du fyller 19 år. Barn under 7 år åker gratis.

Du kan betala din färdtjänstresa kontant eller med kort (VISA, Mastercard) innan resan startar. Ta med så jämna pengar som möjligt om du väljer att betala kontant. Föraren ska alltid ge dig ett kvitto på den avgift som du har betalt för resan.

Färdtjänsttillståndet
Tillståndet är alltid tidsbegränsat, personligt och kan inte överlåtas till någon annan. Du som har ett färdtjänsttillstånd ska meddela förändringar i hälsotillstånd, planerad flytt och liknande. Om du flyttar till annan kommun upphör tillståndet att gälla.

Vid nyansökan eller om du har ett tidsbegränsat tillstånd och behöver fortsatt färdtjänst lämnar du en ny ansökan om färdtjänst i god tid innan tillståndet löper ut.

Du ansvarar själv för att kontrollera när ditt tillstånd löper ut.

Ledsagare
En ledsagare är en person som åker med dig om du behöver hjälp under färden. Ledsagaren måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som dig. Har du blivit beviljad ledsagare får ledsagaren medfölja utan avgift. Ledsagaren ska hjälpa till under resan och hjälpa dig till fordonet. En ledsagare får själv inte ha tillstånd till färdtjänst.

Medresenär

Färdtjänstresenär får ta med sig en medresenär eller det antal personer som ryms i det fordon som den färdtjänstberättigade är legitimerad för. Medresenären ska påbörja och avsluta resan på samma plats som den färdtjänstberättigade och betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Husdjur
Sällskapsdjur tillåts inte inom färdtjänsten. Ledarhund och assistanshund får tas med efter beslut av kommunens färdtjänsthandläggare.

Bagage
Du får ta med dig de hjälpmedel som du behöver för att resa, så som rollator eller rullstol, samt bagage motsvarande en kasse i varje hand eller en resväska.

Hjälp från chauffören
Chauffören hjälper till med följande:

  • Att ta dig till och från porten.
  • In och ut ur bilen.
  • På och av med säkerhetsbältet.
  • Hjälp med förflyttningshjälpmedel och bagage.

Kontakta din färdtjänsthandläggare om du har ytterligare hjälpbehov.

Vart får jag resa?
Kommunens färdtjänsttillstånd berättigar till resor inom Åmåls kommun samt till, från, inom och mellan Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelandas, Melleruds, Säffles, Trollhättans, Vänersborgs och Årjängs kommuner.


Tillståndet gäller även för Årjängs och Säffles kommuner, men de ingår inte i Västrafiks ordinarie trafikeringsområde. Planerar du att resa inom dessa kommuner ska du kontakta färdtjänsthandläggaren. Detsamma gäller om du har frågor om resor i andra kommuner.

När får jag resa?
Du får resa dygnet runt.

Reshjälpskortet

Reshjälpskortet – ett extra stöd till dig som har färdtjänst.

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Reshjälpskortet från Västtrafik. Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken.

  1. Information om Reshjälpskortet https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/infobrev-reshjalpskort.pdf
  2. Ansökningsblankett https://www.vasttrafik.se/globalassets/media/dokument/blankett-reshjalpskort.pdf

Sjuk- eller behandlingsresa
Du får inte använda dig av färdtjänst eller riksfärdtjänst vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utom Västra Götalandsregionen.

Vid sådana resor kontaktar du Sjukreseenheten, Vänersborg på telefon 010-47 32 100.

Läs mer om sjukresa

Sidan uppdaterades 2020-01-10

Synpunkter på sidan?