Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna är ogifta är socialnämnden skyldig att upprätta ett så kallat S-protokoll och en faderskapsbekräftelse. Detta är viktigt för att barnet ska ha en juridisk trygghet i förhållande till sin pappa. Detta förfarande äger rum på familjecentralen.
 
Till familjecentralen kommer en underrättelse från skattemyndigheten när ett barn är fött och familjecentralen skickar därpå ut ett brev till föräldrarna om att de ska kontakta familjecentralen för att skriva bekräftelsen. I samband med detta besök finns det också möjlighet för föräldrarna att anmäla gemensam vårdnad om de så önskar. När föräldrarna är ogifta är annars modern ensam vårdnadshavare fram tills man anmäler annat.

Föräldrarådgivare Stefan Rosander ansvarar för denna arbetsuppgift. Vid besöket hos honom finns även möjlighet att få mer information om familjecentralen och prata om sådant som rör livssituationen.


Kontaktinformation

Föräldrarådgivare
Stefan Rosander
Telefon: 0532-170 78
E-post: [email protected]

Sidan uppdaterades 2019-10-01

Synpunkter på sidan?