Demens


Har du eller din anhörig problem med minnet?

I Åmål samarbetar vårdcentralerna och kommunen med att stödja och hjälpa personer med minnesproblem och/eller demenssjukdom. 

Vårt mål är att stödet och hjälpen ska vara lättillgänglig och snabb att få.

Vi är angelägna om att du och din anhörig känner att ni får stöd och hjälp vid första kontakten.

Kontaktinformation

Sjuksköterska, Åmåls kommun
Maria Svahn
Telefon 0532-170 58

Svensk Demens Centrum

Du kan läsa mer om demens på Svenskt Demens Centrum

Sidan uppdaterades 2020-01-23

Synpunkter på sidan?