Träffpunkten på Åmålsgården –

en mötesplats för gemenskap/aktivitet

 

Träffpunkten är belägen vid södra entrén till  Åmålsgården, Karlstadsvägen 14.


Verksamheten riktar sig till alla som bor i eget boende, seniorboende eller särskilt boende, som är pensionär men som inte orkar eller förmår att komma ut på egen hand.


Träffpunkten är en frivillig aktivitet som man kan besöka under angivna öppettider och vid passande aktivitet eller bara för att få social närvaro med andra.


Syftet med mötesplatsen Träffpunkten är att ge den enskilde möjlighet till social samvaro genom att variera vardagen och därigenom stärka välbefinnandet och öka livskvalitén. Kan också ses som ett stöd till närstående vid behov. Vistelsen på träffpunkten är kostnadsfri. Resor till och från dagverksamheten och eventuella måltider under dagen betalar besökaren själv.


Aktiviteterna skall kunna väljas utifrån intresse och förmåga. Verksamheten läggs upp efter besökarens önskemål. Exempelvis kan det vara säsongsbetonade sammankomster, vi spelar spel tillsammans, samtalar om aktuella händelser likväl som gamla tider. Vi har lättare gymnastik, högläsning, lagspel (boule), musik, hantverk, bingo, arrangerar utställning, utevistelser, enklare trädgårdsaktiviteter, filmvisning, musikgudstjänst, underhållning av skilda slag m.m.


Samverkan kan också ske med Samverket, intresseföreningar alternativt olika studieförbund med flera för att nå fram till aktiviteter efter intressen.                                                                                                                  
Besökare kan också passa på att besöka frisör eller fotvård som finns i nära anslutning till Träffpunkten under vistelsen.
Det finns inriktad dagverksamhet för personer med demenssjukdom, samt andra former av dagverksamheter inom kommunen. Se upplysning.

 

Öppettider: kl. 09.00 -15.30 vardagar (onsdag eftermiddag stängt)
Telefon: 0532-171 65


För att kunna välkomna dig som besökare  på ett positivt sätt, önskar vi att du inför första besöket kontaktar oss genom ett telefonsamtal eller bokar en tid för ett första besök. Alternativt så kan hemtjänstpersonal framföra ditt behov av deltagande och boka besökstid .
Vi som personal vill att din vistelse ska kännas trygg och säker och på det sätt som gör det möjligt att uppfylla ”dina” förväntningar. Vi måste därför veta de särskilda förutsättningar som gäller för just”dig” som person.


Väl mött hälsar vi på Träffpunkten!

Kontakta oss

Vik. enhetschef 
Joseph Alkebratt
Telefon: 0532-171 60
E-post: joseph.alkebratt@amal.se

Besöksadress
Karlstadsvägen 14

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?