Vad ges bidrag till?

Bidraget lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna anses som nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig.

Rehabilitering, funktionsträning och sjukvård
Bidrag kan även ges för att möjliggöra sjukvård och rehabilitering i hemmet. Gäller det mer kostnadskrävande åtgärder bör man avvakta och se hur bestående funktionshindret blir.

Återställningsbidrag
Bidrag kan lämnas för att ta bort anordningar som installerats med hjälp av bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare för:

  • lägenhet med hyresrätt, i eller i anslutning till denna.
  • bostadsrättslägenhet, gäller endast åtgärder i anslutning till denna.

Villkor för återställningen är att den ska gälla åtgärder som inte längre används och som är hindrande för andra.

Sidan uppdaterades 2019-11-13

Synpunkter på sidan?