Hur ansöker jag?

Kontakta en arbetsterapeut som gör ett hembesök. Arbetsterapeuten ser hur det fungerar i bostaden och skriver ett intyg.

Ansökningsblankett kan du få av arbetsterapeuten, genom att kontakta handläggare eller via Åmåls kommuns hemsida.

Följande handlingar ska lämnas in till kommunen:

  • Ansökningsblankett
  • Intyg av arbetsterapeut eller annan sakkunnig person
  • Nyttjanderättshavarens medgivande
  • Ägarmedgivande- Fastighetsägarens medgivande om du har en bostads- eller hyresrätt
  • Offert
  • Vid behov fullmakt

Ibland krävs det bygglov för anpassningen. Bygglov söker du hos stadsbyggnadskontoret.

Kommunen kan hjälpa dig med åtgärdsförslag, kontakt med fastighetsägaren och offerter från firmor m.m. Tänk på att oavsett om det är du som tar in offert eller inte är det alltid du som är beställare gentemot entreprenören.

 Hör av dig till handläggare för mer information.

Ytterligare upplysningar får du genom att kontakta:
Bostadsanpassningshandläggare Johanna Blomgren eller kommunens arbetsterapeut.


 Ansökan/handlingarna skickas till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 62
662 22 ÅMÅL


Kontaktinformation 

Handläggare 
Johanna Blomgren 
Telefon 0532-174 19
Telefontid måndag-tisdag 10.00-16.00
E-post: [email protected]


För kontakt med arbetsterapeut
Telefon 0532-174 16
Telefontid måndag-fredag 09.00-09.30
Övrig tid finns möjlighet att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

 

Sidan uppdaterades 2019-11-13

Synpunkter på sidan?