Besluts- och genomförandeskede

Då ansökan inkommit komplett med ansökningsblankett, intyg, anbud/offert eller kostnadsuppgift startas handläggningen av ditt ärende som leder till beslut om bidrag.

Kommunen prövar då

  • Om åtgärderna är bidragsberättigade
  • Om det i intyg är styrkt att åtgärden är nödvändig
  • Om det i intyg beskrivs sökandens funktionsvariation och vilka konsekvenser den har för boendet

Skriftligt beslut sänds till sökanden, som har möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten inom tre veckor.


Beställning av arbete samt betalning av anpassning
Om du vill ha hjälp med att beställa arbete av anpassning eller/ och med att betala anpassning krävs en fullmakt mellan sökanden och handläggare. Fullmakt mellan parter skrivs efter beslut har tagits.

Annars beställer sökanden själv samt att utbetalning av bidrag sker vid uppvisning av utförd anpassning genom hembesök.

Sidan uppdaterades 2019-11-13

Synpunkter på sidan?