Begränsningar i bidraget

Vid köp eller byte av bostad kan man inte få beviljat åtgärder som beror på bostadens storlek, bostadens planlösning och nivåskillnader till och i bostäder.

Man kan inte få bidrag till normalt bostadsunderhåll. Inte heller för att åtgärda så kallade byggnadstekniska brister till exempel fukt- och mögelskador.

Bidrag lämnas inte för inköp eller anpassning av lösöre. Lösöre är sådant som man normalt tar med sig när man flyttar. Många tekniska hjälpmedel är att betrakta som lösöre.

Återställningsbidrag lämnas ej till fastighetsägare av privathus.

Sidan uppdaterades 2019-11-13

Synpunkter på sidan?