Avgifter inom vård och omsorg

För hjälp i hemmet, service och omvårdnad som beviljats som bistånd enligt Socialtjänstlagen betalar du en avgift. Beräkningen av avgiften är densamma oavsett om du har hemtjänst eller om du bor på särskilt boende.

Avgiftens storlek beror på din inkomst och ditt vårdbehov. Vi tar hänsyn till att du ska ha pengar över för personliga behov efter det att du har betalt din bostadskostnad och Din avgift. Av denna anledning gör vi en individuell avgiftsberäkning.

För ytterligare information kontakta handläggare för avgifter.


Här kan du själv göra en preliminär beräkning av vad det skulle kosta för dig inom äldreomsorgen i Åmåls kommun.

I samband med att fakturan går ut i slutet av januari så skickas Broschyr för avgifter 2018 samt Blanketten för inkomstanmälan med. För er som har e-faktura finner ni dessa dokument till höger på denna sida. Blanketten för inkomstanmälan ska fyllas i och skickas in till Åmåls kommun.

Skattesubvention

Kostnaden för äldreomsorg är skattesubventionerad. Skattesubventionens andel i % av total kostnad: hemtjänst 96%, särskilt boende 98% och måltider 10%.

Kontaktinformation

Handläggare
Telefon 0532-171 19
Telefontid vardagar 10.00-11.00

Sidan uppdaterades 2020-01-14

Synpunkter på sidan?