Yttre hemtjänst

Den yttre hemtjänsten inom enheten för arbete och utveckling är en kommunal service för personer bosatta i kommunen och som har permanent boende i  villa/radhus, är pensionär eller har någon form av funktionshinder och behöver hjälp med diverse trädgårdsarbeten.

 

Arbeten som utförs av yttre hemtjänst är:

 

  • Gräsklippning
  • Lövkrattning
  • Klippning av häckar i mån av tid
  • Fällning av mindre träd
  • Transport av lättare trädgårdsavfall
  • Snöröjning

 

Yttre hemtjänst utför inte:

 

  • Klippning eller krattning av ytor över 1 500 kvm
  • Rensning av ogräs eller plantering av växter
  • Flyttverksamhet
  • Städning eller fönsterputsning

 

Din trädgård är vår arbetsplats

 

Yttre hemtjänst utför inte arbeten som riskerar att utsätta personalen för fara eller anses olämpligt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Exempel på olämpliga uppdrag kan vara arbete på eller intill trafikerad väg, arbete på hög höjd (2 meter och högre) mm. Vidare ska trädgården var lätt littgänglig och gräsmattan ska ha plockats undan från ej faststående inredning. Detta gäller även den psykosociala arbetsmiljön med exempel som dåligt verbalt bemötande och/eller diskriminering.

Yttre hemtjänst är en del av kommunens arbetsmarknadsverksamhet för att skapa meningsfull sysselsättning. Yttre hemtjänst försöker i så stor omfattning som möjligt tillmötesgå kundernas behov men kan aldrig garantera några utförda arbeten inom angiven tidsram. I de fall Yttre hemtjänst inte hinner med beställda uppdrag kan kunden hänvisas till privata aktörer om arbetet är akut. Yttre hemtjänst arbetar ut efter en planerad lista som rullar löpande under säsongen.

Yttre hemtjänst har alltid rätt att neka en kund att utföra ett arbete som anses olämpligt. Ansvarig arbetsledare i samverkan med chef avgör i de fall det råder osäkerhet kring arbetsmiljö och säkerhet.

KONTAKTINFORMATION

Vardagar

09:30-12:00

12:30-14:00

 

0532-170 40

yttrehemtjanst@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-09-30

Synpunkter på sidan?