Synpunkten

Vi tar tacksamt emot synpunkter på vår verksamhet!

 

Vi vill i dialog med Dig se på möjligheter att förbättra och komma till rätta med det som
Du upplever som brister i vår verksamhet. Du kan lämna synpunkter eller förslag till förbättringar på olika sätt.


E-tjänst:
• Du kan lämna din synpunkt via vår e-tjänst på Åmåls kommuns hemsida.

Muntligen:
• Du kan alltid framföra synpunkter till vår personal. De tar hand om dem och vidareförmedlar dem till verksamhetsansvariga som, om Du vill, tar kontakt
med Dig för att diskutera lösningar.

Blankett:
• Använda blanketten Synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål.
• Du som har insatser genom vård och omsorg kan få blanketten via personal
• Vill Du ha hjälp med att skriva blanketten så hjälper personalen Dig
• Blanketten skickas till:  Vård- och omsorgsförvaltningen, Box 62, 662 22 Åmål 

Via telefon:
• Du kan ringa på telefon 0532- 171 20 och lämna synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål. OBS! Denna telefon är inte avsedd för akuta insatser!
Alla synpunkter beaktas men tänk på att lämna namn och telefonnummer om Du vill
att vi ska ta kontakt med Dig.

Via e-post:
Via valfard.arbetsmarknad@amal.se kommer du i kontakt med handläggare på välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen som vidarebefordrar dina synpunkter till rätt person.

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två veckor från det att du lämnade synpunkterna till oss.

 

 

 

E-tjänst
E-tjänst

Blankett
Blankett Synpunkterpdf (pdf 31 KB)

E-post: synpunkten.vard@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-09-14

Synpunkter på sidan?