Råd till dig som blir utsatt för våld


För dagbok
Anteckna med datum varje gång din partner slår dig eller hotar dig och/eller barnen.

Berätta för någon
Tala med någon som Du har förtroende för om vad Du är med om. Be någon närstående om att få nyckel till deras bostad så att Du alltid har någonstans att ta vägen om Du hastigt måste fly.

Uppsök läkare för undersökning och vård
Våga berätta för läkaren om vad Du har varit med om. Kräv att läkaren fotograferar vanliga synliga skador. Då finns det dokumenterat om Du senare väljer att anmäla.

Om Du måste lämna hemmet
Ha dessa saker lättillgängligt, kanske nerpackade i väska:
• Identitetshandlingar för dig och barnen
• Andra handlingar som är viktiga för dig och barnen
• Ev. viktiga medicinska dokument, recept och mediciner
• Telefonnummer och adresser som kan vara speciellt viktiga
• Kontobevis, kreditkort etc.
• Nyckel till bostad

Sidan uppdaterades 2012-11-02

Synpunkter på sidan?