Våld i nära relation


Blir du slagen av din partner? Ser du din mamma bli slagen eller blir du också slagen? Blir din självkänsla skadad av kränkande uttalande? Blir ditt sociala liv kontrollerat eller ifrågasatt av din partner? Får du umgås med vem du vill? Kontrollerar din partner era gemensamma tillgångar och ekonomi?
Detta är exempel på hur man kan vara utsatt för våld. Med våld i nära relationer menas psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i privat miljö inom familjen, eller mellan andra människor med en nära relation till varandra.

Vem som helst kan utsättas för våld - kvinnor, män, barn, unga, gamla. Gärningsmannen kan kan vara någon som man har eller har haft ett förhållande med, en pojk- eller flickvän, make/maka eller sambo.

Du kan få hjälp
Individ- och familjeomsorgen erbjuder dig hjälp och stöd att hantera och förändra din situation. Det finns öppna insatser, t ex samtalsstöd, och insatser som kräver beslut av socialsekreterare, t ex försörjningsstöd.

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill."

Per Isdal, psykolog och ledare för stiftelsen
Alternativ til vold i Oslo

Länkar och andra viktiga kontakter


SamVux
Telefon: 0532-777088 vardagar mellan 08.00-16.00


Enheten mot våld i nära relationer Trollhättan
Telefon: 0520-49 54 00
E-post: frittfranvald@trollhattan.se

Kvinnojouren Frida Säffle Åmål
Telefon: 0533-68 17 36


Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-50 50 50 nationell stödtelefon öppen dygnet runt. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen


Terrafem- Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem arbetar med både köns- och etnicitetsperspektiv. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 44 språk.
Telefon: 020 521010

Tänk om
En ideell organisation som arbetar mot hedersvåld, missbruk och kriminalitet.
Telefon: 040 6111050

Juridikjouren
Umeå tisdagar 18.00 - 21.00
Telefon: 090 - 77 97 00

Brottsoffermyndigheten
Här kan du bland annat få information om anmälan och rättsprocess.


Våld i nära relationer.se

Västsvensk portal om våld i nära relationer för yrkesverksamma och utsatta.


Regeringen.se

Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.


Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid är Sveriges expertcentrum för kvinnofrid och finns vid Uppsala universitet.

Individ- och familjeomsorgen
Telefon 0532-17 000
Besöksadress: Kyrkogatan 2

Utanför kontorstid eller vid omedelbar fara Ring 112

Gör anmälan direkt på polisstation eller ring polisen
Telefon 114 14

Socialjouren Fyrbodal – ring 0522-69 74 44 under följande tider:

måndag–torsdag kl. 16­.30-23.00
fredag kl. 15.30-02.00
lördag kl. 16.00-02.00
söndag kl 16.00-23.00


Socialjouren Fyrbodal (Åmål) övrig tid kontaktas via 112 


Ring Sjukvårdsrådgivningen
Telefon 1177 om du behöver vård eller behandling

MedPro clinic

Åmåls vårdcentral 

Telefon 0532-70 94 00

Sidan uppdaterades 2023-05-15

Synpunkter på sidan?