Ung framtid i Åmål (UFÅ)

Projektet vänder sig till dig som är 15-24 år, bor i Åmåls kommun och som behöver stöd i att komma vidare mot
studier, arbete och förbättrad hälsa.

Hos UFÅ gör vi tillsammans med dig en plan för hur du kan nå dina mål utifrån dina förutsättningar.

Du kan till exempel få:
• Råd och stödsamtal
• Studievägledning
• Friskvård
• Studiebesök
• Hjälp vid jobbsökande
• Kontakt med vård/myndigheter
• Hjälp med struktur i vardagen

Vilka är vi?
Vi som jobbar i UFÅ är projektledare, ungdomssamordnare, socialsekreterare från ekonomiskt bistånd, studiesamordnare, arbetsmarknadssamordnare, hälsopedagog, behandlingssekreterare, aktivitetssamordnare och rehabsamordnare.

Samverkan
UFÅ samverkar även med andra verksamheter för att kunna ge dig samordnat stöd utifrån dina behov. Vi har till exempel samverkan med vuxenutbildningen och vården.

Ung Framtid Åmål är ett projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och drivs av Åmåls kommun.

Logotyp Europeiska socialfonden

Välkommen att kontakta oss!
Telefon: 0532-172 44 eller 079-060 50 25
E-post: ungframtid@amal.se

Öppettider: Måndag-fredag kl. 09:00-14:00
Besöksadress: Kungsgatan 2, 662 31 Åmål

Följ oss på sociala medier
Facebook: Ung Framtid Åmål och Drivhuset
Instagram: ungframtidamal_drivhuset

Sidan uppdaterades 2021-02-08

Synpunkter på sidan?