Ung framtid i Åmål (UFÅ)

Ung Framtid Åmål var ett ESF-projekt som hade genomförandefas mellan juni 2020 till juni 2022.

Projektet riktade sig till unga som bor i Åmåls kommun och som behöver stöd i att komma vidare mot studier, arbete och förbättrad hälsa.

Projektet implementerades och drivs nu i form av Drivhuset Åmål

Logotyp Europeiska socialfonden

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om ESF-projektet Ung Framtid Åmål

Viktor Johansson
Telefon: 0532-17477
E-post: viktor.johansson@amal.se

Följ oss på sociala medier
Facebook: Ung Framtid Åmål och Drivhuset
Instagram: ungframtidamal_drivhuset

Sidan uppdaterades 2022-11-16

Synpunkter på sidan?