Missbruks- och beroendeproblematik


Missbruk av alkohol
Dricker du för mycket? Alkohol är ofta förknippat med fest och socialt umgänge. Men att dricka för mycket och för ofta kan få negativa konsekvenser och på sikt leda till missbruk och beroende.
Har du svårt att begränsa ditt drickande, drabbas din omgivning negativt eller börjar du få problem att sköta vardagen på grund av alkoholen - då bör du söka hjälp eller rådgivning. Alkoholproblem kan behandlas, ju tidigare desto bättre.


Missbruk av droger
Du som missbrukar narkotika kan få hjälp och stöd att ta dig ur ditt missbruk, och att skaffa dig en fungerande drogfri vardag.

Behandling för missbruk och beroende kan beviljas efter utredning av socialsekreterare. En utredning initieras efter en ansökan eller anmälan.
Exempel på vad som kan erbjudas efter utredning är deltagande i behandlingsgrupp, provtagningar, enskilda samtal, NADA-akupunktur, medicindelning etc.
Vid behov och efter samtycke kan behandling samordnas med bl.a. psykiatri, arbetsgivare, arbetsmarknadåtgärder eller primärvård.

Har du frågor, funderingar eller behöver hjälp utifrån dig egen eller närståendes alkoholkonsumtion eller konsumtion av droger är du välkommen att kontakta socialtjänsten.

Anhörigstöd
Missbruks- och beroendeproblematik påverkar hela familjen. Du som anhörig kan känna behov av och vara i behov av stöd för egen del för att kunna leva med att din anhörige som har missbruks – eller beroendeproblematik vilket du väljer att leva med honom/henne eller om du väljer att lämna.

Samtal utifrån att vara anhörig kan läggs upp efter ditt upplevda problem tillsammans med erfaren samtalspartner. Läs mer på sidan Anhörigstöd




Länkar

Anonyma Narkomaner NA. Möten i bl.a. i Karlstad och Uddevalla

Länkarna

Samverket

LP-Stiftelsen LP-möten måndagar 18:00 Västra Storgatan 8, Säffle


Kontakta oss

För dig som är 13-25 år
Kontakta Ungvux

För dig om är över 25 år 
Kontakta Samvux

Socialjouren

Åmåls Kommuns växel:
Telefon:
0532-170 00
1177 - Vårdupplysning

Mer information finns att läsa på 1177 om diagnoser och besvär som ung.

knapp_panik2.png

Sidan uppdaterades 2023-05-17

Synpunkter på sidan?