Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp. Det är en samlad information från kommunen och landstingets 1177 men även från andra typer av verksamheter som ger bra hjälp och råd.

 

Kris i livet

De flesta hamnar i någon slags personlig kris någon eller några gånger. Krisen kan bero på en hemsk eller sorglig händelse, men kan också vara en period i livet då man utvecklas och förändras mycket. Det kan ”skaka om en” ordentligt, och kännas i både tankarna och kroppen.

Källa: umo.se

Klicka för mer information på umo.se

Ungdoms- och vuxencentralen

Länk till Ungdomsmottagningen

Länk till kollpåsoc

Sjukvårdsupplysningen 

Om du eller någon anhörig behöver råd av en sjuksköterska ring 1177. Öppet dygnet runt. Kolla även 1177.se för mer information.

Ring alltid 112 vid akutfall.

 

Kontakts oss

För dig som är 13-25 år
Kontakta Ungvux

Familjecentralen

Socialjouren

Åmåls Kommuns växel:
Telefon: 0532-170 00
1177 - Vårdupplysning

Mer information finns att läsa på 1177 om diagnoser och besvär som ung.

knapp_panik2.png

Sidan uppdaterades 2023-05-17

Synpunkter på sidan?