Information om Covid-19, läs mer här.

Lotsen 

På Lotsen får du vara dig själv

Lotsen1.jpg

 

Som en familj – så ska stämningen på Lotsen vara. En familj där du kan vara dig själv och känna grupptillhörighet.
Ett av målen med socialpsykiatrin är nämligen att erbjuda en utvecklande dagverksamhet.

- Vi har en mängd aktiviteter på Lotsen, bland annat åker vi och handlar tillsammans en gång i veckan. Nästan varje dag äter vi lunch tillsammans som några i gruppen har lagat. Sedan planerar och genomför vi resor, spelar kort, syr, målar och arbetar med vår trädgård, berättar personalen på Lotsen.

 

Deltagandet är frivilligt och ingenting dokumenteras. Målgruppen är personer mellan 18-65 år med en psykisk sjukdom eller störning som orsakat en funktionsnedsättning som inverkar på det dagliga livet. Även personer med långvariga missbruksproblem omfattas av socialpsykiatrins insatser.

 

Personalen på Lotsen arbetar i STAM-verksamhet, Strukturerad Aktivitet och Motivationsgrupp. Även metoderna MI, Motiverande samtal och Ett Självständigt Liv, ESL, är viktiga i den dagliga verksamheten.

 

Övriga insatser är boendestöd då man har en egen kontaktperson som kommer hem till dig. Ni har ett eget schema som ska följas av både boendestödjare och deltagare.
Socialpsykiatrin vid Åmåls kommun erbjuder även gruppbostadstillhörighet som beviljas av socialsekreterare. Lotsen är då den gemensamma möteslägenheten och den enskilde har egen lägenhet med tillgång till boendestödjare 24 timmar per dygn.

 

Kontaktinformation

Psykiatrisjuksköterska
Maria Junzell
Telefon. 0532-170 22
E-post: maria.junzell@amal.se


Boendestöd Lotsen
Telefon
0532-174 28
E-post: lotsen@amal.se

Besöksadress
Bondegatan 1, Åmål

Postadress
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 62
662 22 Åmål

Sidan uppdaterades 2020-04-06

Synpunkter på sidan?