Socialpsykiatri

 

Socialpsykiatrin är en verksamhet för målgruppen individer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik. Verksamheten syftar till att genom individuella målplaner stödja och stötta dessa personer i det dagliga livet.
Socialpsykiatrin består av tre delar.

Lotsen
Lotsen är en daglig verksamhet vars målgrupp är individer med psykiska funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik. Utöver psykiatrisjuksköterska arbetar nio boendestödjare på Lotsen.

 

Du som besöker Lotsen har bland annat möjlighet att delta i följande aktiviteter:

  • Inköpsresor
  • Teater- och biobesök
  • Friskvård
  • Matlagning samt möjlighet att köpa och äta lunch dagligen. Alla äter tillsammans.
  • Snickeri och sömnad
  • Spela spel
  • Rita och måla

 

Boendestöd
Personer med psykiska funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik har möjlighet att få boendestöd i hemmet. Boendestödet syftar till att stötta individerna i att upptäcka och utveckla sina kunskaper som ett led i att stärka den funktionshindrades självförtroende och undvika att han eller hon blir ensam, passiv och isolerad. Vidare ger boendestödjarna daglig omvårdnad samt hjälp med att betala räkningar, matlagning och så vidare. Boendestödet är kostnadsfritt och beviljas genom beslut av myndighetsutövande socialsekreterare.

 

Gruppbostadstillhörighet
Den som är beviljad gruppbostad kan få sina behov tillgodosedda genom boendestödjarna. Lotsen fungerar som gemensamhetslokal.

 

Kontakt
Har du några frågor eller funderingar om socialpsykiatrin är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta ett personligt ombud som fungerar som stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.Kontaktinformation

Enhetschef
Gustav Zander 
Telefon 0532-173 15
E-post gustav.zander@amal.se

Administratör
Matilda Pettersson 
Telefon 0532-77 72 48
E-post matilda.pettersson@amal.se

Boendestöd Lotsen 
Telefon
0532-174 28

Besöksadress
Bondegatan 1, Åmål

Postadress
Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 62
662 22 Åmål

Sidan uppdaterades 2022-11-02

Synpunkter på sidan?