Nära vård

• Från fokus på organisation -> till fokus på person och relation

• Från isolerad vård och omsorgsinsatser -> till samordning utifrån personens fokus

• Från invånare och patienter som passiv mottagare -> till aktiv medskapare

• Från reaktiv -> till proaktiv och hälsofrämjande

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-77 70 88 (kl 8-16)
Webb: samvux.se
E-post: samvux@amal.se


Medpro Clinic Åmål
Telefon: 0532-70 94 00
Webb: medpro.se


Individ- och familjeomsorg
Telefon: 0532-77 70 88
E-post: samvux@amal.se


Vuxenpsykiatri
Telefon: 010-435 60 20
Webb: 1177.se​​

Sidan uppdaterades 2022-04-11

Synpunkter på sidan?