Åmåls kommuns individ- och familjeomsorg

Vilka är vi och vad erbjuder vi? Vi är ett team för dig som är över 25 år och:

- Har det jobbigt och behöver någon att prata med
- Känner oro för att du dricker för mycket/använder droger
- Är anhörig och behöver stöd och råd
- Upplever att du har utsatts för kränkningar, hot och våld
- Upplever fysisk/psykisk ohälsa

Vi för inga journaler och vi har tystnadsplikt.

Vi som jobbar i teamet är:
• behandlare för personer med beroendeproblematik
• familjebehandlare
• hälso- och friskvårdspedagog
• psykiatrisjuksköterska
• socionom

KONTAKTINFORMATION

Individ- och familjeomsorg
Telefon: 0532-77 70 88
E-post: samvux@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-04-11

Synpunkter på sidan?