Samordnad vuxenhälsa Åmål

Samordnad vuxenhälsa

Mottagning är riktad till vuxna med psykisk ohälsa som är i behov av insatser från någon eller flera av verksamheterna. Syftet är att det ska vara lätt för dig som söker stöd eller vård eftersom du endast behöver ta en kontakt för att erbjudas de insatser du har behov av från alla verksamheterna.

Samordnad vuxenhälsa består av tre olika verksamheter.

Vill du läsa mer om respektive verksamhet - klicka på bildlänkarna nedan.

Vårdcentral Individ- och familjeomsorg

Vuxenpsykiatri

Nära vård

  

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-77 70 88 (kl 8-16)
Webb: samvux.se
E-post: samvux@amal.se


Medpro Clinic Åmål
Telefon: 0532-70 94 00
Webb: medpro.se


Individ- och familjeomsorg
Telefon: 0532-77 70 88
E-post: samvux@amal.se


Vuxenpsykiatri
Telefon: 010-435 60 20
Webb: 1177.se​​

SamVux samverkansprocess

SAMVUX (infocaption.com)

Sidan uppdaterades 2023-11-15

Synpunkter på sidan?