Socialtjänsten


I socialtjänstagens första kapitel anges socialtjänstens mål i den så kallade portalparagrafen. Dessa övergripande mål och grundläggande värderingar skall vara vägledande i socialtjänstens alla verksamheter.

Fastigheter som Socialtjänsten finns i.


Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas:

  • ekonomiska och sociala trygghet
  • jämlikhet i levnadsvillkor
  • aktiva deltagande i samhällslivet

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.


Besöksadress:

Norrtull
Kyrkogatan 2
662 22 Åmål
Lotsen
Kyrkogatan 3
662 22 Åmål
Individ- och familjeomsorg
Södra Långgatan 4B
662 30 Åmål
     

Kontaktinformation

Telefon 0532-171 15
Fax 0532-173 50
E-post vard.omsorg
@amal.se

Gällande försörjningsstöd
Telefon
0532-170 44

Besöksadress Södra Långgatan 4B

Postadress
Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 62, 662 22 Åmål

 

Socialjouren i Åmåls kommun 
Nås via polisen på tel. 114 14

Sidan uppdaterades 2018-03-14

Synpunkter på sidan?