Socialtjänsten


I socialtjänstagens första kapitel anges socialtjänstens mål i den så kallade portalparagrafen. Dessa övergripande mål och grundläggande värderingar skall vara vägledande i socialtjänstens alla verksamheter.


Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas:

  • ekonomiska och sociala trygghet
  • jämlikhet i levnadsvillkor
  • aktiva deltagande i samhällslivet

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.


Besöksadress:

Familjerätt- och familjehemsenhet samt socialtjänstens myndighet
Kyrkogatan 2
662 22 Åmål
Ungdoms- och vuxencentralen
Södra Långgatan 12
662 30 Åmål
   

Kontaktinformation

Telefon: 0532-170 00
Fax: 0532-173 50
E-post:
valfard.arbetsmarknad@amal.se

Gällande försörjningsstöd
Telefon:
0532-170 00

Postadress:
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 62, 662 22 Åmål

 

Socialjouren i Åmåls kommun 
Nås via 112 SOS Alarm

Sidan uppdaterades 2020-10-26

Synpunkter på sidan?