Socialjour

Kan jag få akut hjälp?

Ja, om du riskerar att annars hamna i en nödsituation. Det finns inte definierat vad som är en nödsituation utan socialtjänsten bedömer detta från fall till fall. Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa.

Vid behov av akut hjälp

När socialkontoret är stängt och du behöver akut hjälp kan du vända dig till socialjouren på telefon 0522-69 74 44 eller via polisen, telefon 114 14.
Socialjouren hjälper dig som bor i Åmål, men också dig som är på tillfälligt besök från en annan kommun eller ett annat land.

Vänd dig till socialjouren om du:

• misstänker att barn eller ungdomar far illa.
• är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende.
• har allvarliga problem med missbruk som inte kan avvaktas.
• är i akut behov av boende.
• är i akut behov av ekonomiskt stöd.

Kontaktinformation

Telefon 0532-171 15
Fax 0532-173 50
E-post vard.omsorg@amal.se

Besöksadress Södra Långgatan 4B

Postadress
Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 62, 662 22 Åmål

 

Socialjouren
Nås på telefon: 0522-69 74 44

Under nedanstående tider:

måndag-torsdag, klockan 16.00-23.00

fredag, klockan 15.00-02.00

lördag, klockan 16.00-02.00

söndag, klockan 16.00-23.00

Övriga tider nås socialjouren via Polisen, telefon 114 14

Utökad beredskap 2018
Socialjouren har utökad beredskap vid storhelger
och vissa klämdagar och nås då via 112 SOS Alarm
OBS! Kursiverade datum nås socialjouren direkt på 0522-69 74 44.

1/1  kl 8 – 16 Nyårsdagen

5/1 kl 12 – 16 Trettondagsafton

29/3 kl 12 – 16 Skärtorsdag

30/3 kl 8 – 16 Långfredag

2/4 kl 8 – 16 annandag påsk

30/4 kl 12 – 16 Valborgsmässoafton

1/5 kl 8 – 16 1:a maj

9/5 kl 12 – 16 dag före helgdag

10/5 kl 8 – 16 Kristi himmelfärdsdag

5/6 kl 12 – 16 dag före helgdag

6/6 kl 8 – 16 Nationaldagen

21/6 kl 12 – 16 dag före helgdag

22/6 kl 8 – 15 Midsommarafton

2/11 kl 12 – 15 dag före helgdag

24/12 kl 8 – 16 Julafton

25/12 kl 8 – 16 Juldagen

26/12 kl 8 – 16 Annandag Jul

31/12  kl 8 – 16 Nyårsafton

All övrig tid har socialtjänsten i respektive kommun öppet och ärenden hänvisas dit.

Sidan uppdaterades 2018-08-17

Synpunkter på sidan?