Solsäter

Solsäter5.jpg

Boendemiljö

Solsäter är beläget ca en mil söder om Åmål. Fastigheten är i två plan och består av sex boende enheter. På varje enhet finns gemensamt kök och sällskapsrum. Varje lägenhet är ca 35 kvm och har kokplatta och kylskåp. Mitt i Solsäter finns ett stort torg med glastak som används till matsal och olika aktiviteter.
Utemiljö består av stora gräsytor med promenadstigar som bidrar både till aktiviteter och en stund vila och avkoppling på olika sittplatser. Uteplatser finns i anslutning till enheterna på nedre plan.

 

Former av särskilt boende

Demensboende och äldreboende.

 

Hur vi arbetar för att nå vård och omsorgsnämndens mål

Vård, omsorg och sociala insatser utförs utifrån en gemensam värdegrunden och fastställda mål för verksamheten.   
Alla brukare erbjuds en kontaktpersonal som tillsammans med brukare/närstående i samtal  och samverkan arbetar för att den enskilde intressens tas till vara. 

 

Kost och måltider

På Solsäter finns det ett tillagningskök som tillagar och serverar måltider alla dagar i veckan. Måltider serveras över dygnet och vi försöker tillmötesgå var och ens önskemål så långt det är möjligt. 

 

Aktivering och rehabilitering

Att få ha ett innehållsrikt liv, med god livskvalitet, att få känna välbefinnande är en strävan vi har. Som kontaktpersonal har du ett ansvar att hjälpa till att tillvarata brukarens intressen så långt det är möjligt, både enskilda och aktiviteter i grupp. En aktiveringsledare finns på Solsäter som är behjälplig med både aktiviteter och viss rehabilitering.

 

Omvårdnad enligt Hälso- och sjukvårdslagen

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska finns till varje enhet. Tillgång till sjuksköterska finns, vissa tider på dygnet är sjuksköterskan nå bar genom telefon. I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att det finns ”rutiner” så att hyresgästerna kan erbjudas en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård med god kvalité.

 

Kontaktinformation

Solsäter

Avdelning 1: 0532-174 81
Avdelning 2: 0532-174 82
Avdelning 6: 0532-174 86

Avdelning 3: 0532-174 83
Avdelning 4: 0532-174 84
Avdelning 5: 0532-174 85

Maria Bertilsson
Telefon: 0532-173 96
E-post: maria.bertilsson@amal.se

Besöksadress
Gustav Engelbrektsväg 9

Så tycker de boende om Solsäter
Länk till resultatet pdf (pdf 691 KB)

Sidan uppdaterades 2023-08-15

Synpunkter på sidan?