Särskilt boende i Åmåls kommun

 

Adolfsberg
Besöksadress: Andrégatan 9
Enhetschef Stig Elveljung
Telefon: 0532-173 64
E-post. stig.elveljung@amal.se

 

Ekbacken avd A, B
Besöksadress: Södra Långgatan 3A
Enhetschef Anna Dahlström
Telefon: 0532-777 300
E-post: anna.dahlstrom@amal.se

 

Ekbacken korttidsavdelning 
Besöksadress: Södra Långgatan 3A
Enhetschef Karin Fredriksson
Telefon: 0532-174 21
E-post: karin.fredriksson@amal.se

 

Illern
Besöksadress: Södra Långgatan 5
Enhetschef Helen Låbbman
Telefon: 0532-174 11
E-post:  helen.labbman@amal.se

 

Solsäter
Besöksadress: Gustav Engelbrektsväg
Enhetschef Christina Olofsson
Telefon: 0532-174 70
E-post: christina.olofsson@amal.se

 

Åmålsgården
Besöksadress: Karlstadsvägen 14
Enhetschef Joseph Alkebratt
Telefon: 0532-171 60
E-post: joseph.alkebratt@amal.se

 
Postadress till samtliga enhetschefer:

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 62
662 22 Åmål

E-post: valfard.arbetsmarknad@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-10-27

Synpunkter på sidan?