Illern

illern_495px.jpg

Boendemiljö

Illerns äldreboende ligger centralt i Åmål och omfattar 51 lägenheter fördelat på fyra plan och sju enheter. Lägenheterna består av 1-2 rum med kök. Vid varje enhet finns ett gemensamt kök och dagrum med möjlighet till social gemenskap.

 

Former av särskilt boende

På Illern finns sex avdelningar för personer med någon form av demenssjukdom, två avdelningar för personer med fysisk funktionsnedsättning samt 1 avdelning för personer med psykisk funktionsnedsättning.

 

Hur vi arbetar för att nå vård- och omsorgsnämndens mål

Årliga utvecklingsdagar tillsammans med omvårdnadspersonal där vi bryter ner vård- och omsorgsförvaltningens övergripande mål.

 

Samverkan med boende/närstående

Anhöriga är alltid välkomna att hälsa på. Personal finns på boendet dygnet runt.
Synpunkter kan lämnas direkt till oss som personal, på vår synpunktsblankett eller på amal.se.

 

Kost och måltider

Frukost, middag och kvällsmat kommer från Åmålsgården. Mellanmål och kaffe serveras under dagen.

 

Aktivering och rehabilitering

Den enskildes behov av aktivering och rehabilitering upprättas i en genomförandeplan tillsammans med den enskilde och/eller närstående snart efter det att den enskilde flyttat in.
Vi spelar bingo, tar promenader, läser tidning, bakar, fikar i trädgården m.m. Förutom detta anordnas t.ex. besök av svenska kyrkan, sommarfest och luciafest med besök av Åmåls lucia.
Arbetsterapeut och fysioterapeut har kontinuerlig kontakt med enheterna. Dessutom utförs regelbundna träffar med enhetschef, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal i form av kvalitetsteam.

 

Omvårdnad enligt Hälso- och sjukvårdslagen

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska finns till varje enhet. Tillgång till sjuksköterska finns, vissa tider på dygnet är sjuksköterskan nå bar genom telefon. I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att det finns ”rutiner” så att hyresgästerna kan erbjudas en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård med god kvalité.

 

Pågående utvecklingsarbeten

På Illern försöker vi utöka aktiviteter både individuellt och i grupp. Vi arbetar aktivt med individanpassad omsorg för att skapa ökat välbefinnande. Kontaktpersonal ansvarar för upprättande av genomförandeplan.

 

Kontaktinformation

Illern
Avdelning 1A: 0532-174 29
Avdelning 1B: 0532-174 22
Avdelning 2C: 0532-174 32
Avdelning 2D: 0532-171 32
Avdelning 3E: 0532-174 33
Avdelning 3F: 0532-174 30
Avdelning 4G: 0532-174 31


Enhetschef 
Helen Låbbman
Telefon 0532-174 11
E-post helen.labbman@amal.se

Besöksadress: Södra Långgatan 5

Så tycker de boende om Illern
Länk till resultatet pptx (pptx 6,0 MB)

Sidan uppdaterades 2019-11-01

Synpunkter på sidan?