Ekbacken

Ekbacken_495px.jpg

Boendemiljö

Ekbacken är centralt beläget i Åmåls tätort.

 

Särskilt boende

Boendet ligger på andra våningsplanet och omfattar 16 lägenheter fördelade på en enhet, avdelning B. 
Lägenheterna har ett rum och är utrustade med kylskåp. Vid varje enhet finns ett gemensamt kök och dagrum med möjlighet till social gemenskap.

 

Korttidsboende

På korttidsboendet finns det 15 platser, där vissa är riktade till personer med demensproblematik.
Korttidsboendet har ett nära samarbete med biståndshandläggare, sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska för att vi ska kunna hjälpa den enskilde att uppnå de mål som vi tillsammans sätter upp.

 

Hur vi arbetar för att nå välfärds- och arbetsmarknadsnämndens mål

Årliga utvecklingsdagar tillsammans med omvårdnadspersonal där vi bryter ner välfärd och arbetsmarknadsförvaltningens övergripande mål.

 

Samverkan med boende/närstående

Anhöriga är alltid välkomna att hälsa på. Personal finns på boendet dygnet runt.
Synpunkter kan lämnas direkt till oss som personal eller på vår synpunktsblankett som finns på enheterna.

 

Kost och måltider

Frukost, middag och kvällsmat kommer från Åmålsgården. Mellanmål och kaffe serveras under dagen.

 

Aktivering och rehabilitering

Den enskildes behov av aktivering och rehabilitering upprättas i en genomförandeplan tillsammans med den enskilde och/eller närstående snart efter det att den enskilde flyttat in.
Vi spelar bingo, tar promenader, läser tidning, bakar, fikar i trädgården m.m. Förutom detta anordnas till exempel besök av svenska kyrkan, sommarfest och luciafest med besök av Åmåls lucia.
Arbetsterapeut och sjukgymnast har kontinuerlig kontakt med enheterna. Dessutom utförs
regelbundna träffar med sjukgymnast, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal i form av kvalitetsteam.

 

Omvårdnad enligt Hälso- och sjukvårdslagen

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska finns till varje enhet. Tillgång till sjuksköterska finns, vissa tider på dygnet är sjuksköterskan nå bar genom telefon. I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att det finns ”rutiner” så att hyresgästerna kan erbjudas en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård med god kvalité.

 

Pågående utvecklingsarbeten

På Ekbacken arbetar vi aktivt med att utveckla vår korttidsverksamhet så att du som kommer till oss så snart som möjligt ska kunna återgå till hemmet.

KONTAKTINFORMATION

Ekbacken

Avdelning B:
Telefon: 0532-174 01
Korttidsvistelse C
Telefon: 0532-174 13
Korttidsvistelse D
Telefon: 0532-174 04
Telefoner öppnas kl. 10:00


Enhetschef
Susanne Eriksson
Telefon: 0532-777300
E-post: susanne.eriksson@amal.se

Besöksadress
Södra Långgatan 3A

Så tycker de boende om Ekbacken
Länk till resultatet pdf (pdf 467 KB)

Sidan uppdaterades 2022-09-27

Synpunkter på sidan?