Åmålsgården

Soffgrupp framför öppen spis

Boendemiljö

Åmålsgården ligger på Karlstadsvägen 14 i Åmåls tätort.

 

Särskilt boende

Boendet är uppdelat i ett särskilt boende med 26 bostäder på två våningsplan, Asken är belägen på markplan och Boken är belägen på övre våning. Bostäderna är utrustade med kokplatta, kylskåp, centraldammsugare och tvättmaskin.
Alla bostäder har trygghetslarm. Kommunen betalar en gemensam TV-licens för hela särskilda boendet.
Det särskilda boendet kan till stora delar jämföras med ett eget boende. Här finns tillgång till personal dygnet runt. Bostaden betraktas som privat, där personalen utför planerade och överenskomna insatser. Andra delen av Åmålsgården är från och med hösten 2013 ombildat till ett seniorboende med 40 stycken bostäder och lyder under Åmåls kommunfastigheter.

 

Hur arbetar vi för att nå vård- och omsorgsnämndens mål

Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningens gemensamma värdegrund är i fokus för vårt uppdrag. Åmålsgården erbjuder en boendemiljö som ger trygghet, bra bemötande/respekt, goda insatser och bra miljö. Här finns personal med rätt kunskap. All personal bär synlig namnskylt.

 

Kost och måltider

Måltiderna tillagas i gemensamt storkök under kommunens kostenhet.  Hyresgästen väljer själv om måltiden intas i egna lägenheten eller i gemenskap med andra. Vi kan erbjuda alla måltider i lugn miljö med tillfälle till social gemenskap.

Aktivering och rehabilitering

På Åmålsgården vill vi medverka till en meningsfull vardag. De gemensamma lokaler som finns i fastigheten erbjuder mötesplatser såsom träffpunkten, vinterträdgården, stora matsalen.
Underhållning arrangeras efter förslag och önskemål. Vi är noga med att fira traditioner och högtider och erbjuder hyresgäster aktiviteter efter individuella intressen.
Året runt kan trädgården, grillplats, balkonger och övrig grönska utgöra trivsamma mötesplatser.
Anhöriga anses fylla en stor och viktig uppgift, verksamheten är lyhörd över hyresgästernas behov av samverkan och vi tar tacksamt emot tankar och idéer.

Det finns utförare av hårvård och fotvård inom fastigheten.

 

Omvårdnad enligt Hälso- och sjukvårdslagen

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska finns till varje enhet. Tillgång till sjuksköterska finns, vissa tider på dygnet är sjuksköterskan nå bar genom telefon. I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att det finns ”rutiner” så att hyresgästerna kan erbjudas en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård med god kvalité.

 

Pågående utvecklingsarbeten

Vi personal arbetar för att ge god kvalité på insatserna i vår verksamhet, vi ser positivt på att få veta vad vi kan förbättra. Nationell brukarundersökning genomförs årligen för att efterfråga upplevt resultat av utfört arbete.
Åmåls kommun; vård och omsorg har en särskild rutin för att ta hand om klagomål och synpunkter. Klagomål, beröm och synpunkter lämnas exempelvis vid personligt besök, per telefon eller per brev. Det finns också en blankett som kan användas.

Kontakta oss

Åmålsgården
Asken: 0532-171 69
Boken: 0532-173 45

Enhetschef
Maria Larsen
Telefon: 0532-171 60
E-post: maria.larsen@amal.se


Besöksadress

Karlstadsvägen 14

Så tycker de boende om Åmålsgården
Länk till resultatet pdf (pdf 691 KB)

Sidan uppdaterades 2023-01-04

Synpunkter på sidan?