Adolfsberg 


Adolfsberg.JPG

Boendemiljö

Adolfsberg ligger på Andréegatan 9 i Åmåls tätort. 

 

Särskilt boende

Boendet är uppdelat på tre våningsplan, Rubinen är belägen på tredje våning med 12 bostäder och Safiren är belägen på andra våning med 12 bostäder. Diamanten på första våningen har 8 bostäder riktat till personer med demenssjukdom.
Bostäderna är utrustade med kokplatta, kylskåp, gemensam tvättstuga.
Alla bostäder har trygghetslarm. Kommunen betalar en gemensam TV-licens för hela särskilda boendet.
Det särskilda boendet kan till stora delar jämföras med ett eget boende. Här finns tillgång till personal dygnet runt.  Bostaden betraktas som privat, där personalen utför insatser som är planerade och överenskomna.

 

Hur arbetar vi för att nå vård- och omsorgsnämndens mål

Vård och omsorgs- förvaltningens gemensamma värdegrund är i fokus för vårt uppdrag. Adolfsbergs särskilda boende erbjuder en verksamhet som ger trygghet, bra bemötande/respekt, goda insatser och bra miljö. Här finns personal med rätt kunskap.
All personal bär synlig namnskylt.

 

Kost och måltider

Måltiderna tillagas i närliggande storkök (Åmålsgården) under kommunens kostenhet.  Hyresgästen väljer själv om måltiden intas i egna lägenheten eller i gemenskap med andra.
Vi kan erbjuda alla måltider i lugn miljö med social gemenskap.

 

Aktivering och rehabilitering

På Adolfsberg vill vi medverka till en meningsfull vardag. De gemensamma lokaler som fastigheten erbjuder uppmuntrar vi till användning efter behov. Pubkvällar har varit en uppskattad aktivitet. Samverket har musikkafé regelbundet. Övrig underhållning arrangeras efter idéer och förslag.
Vi är noga med att fira traditioner och högtider och erbjuder hyresgästerna aktiviteter efter individuella intressen. Året runt kan trädgården med möjlighet till grill, balkonger och övrig grönska utgöra trivsamma mötesplatser.
Anhöriga anses fylla en stor och viktig uppgift, verksamheten är lyhörd över hyresgästernas behov av samverkan. Vi tar tacksamt emot tankar och idéer och välkomnar gemenskap över kaffe/te med tilltugg.
Hårvård och fotvård kan efterfrågas och kan erbjudas komma till hemmet efter behov och önskemål.

 

Omvårdnad enligt Hälso- och sjukvårdslagen

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska finns till varje enhet. Tillgång till sjuksköterska finns, vissa tider på dygnet är sjuksköterskan nå bar genom telefon. I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att det finns ”rutiner” så att hyresgästerna kan erbjudas en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård med god kvalité.

 

Pågående utvecklingsarbeten

Vi personal arbetar för att ge god kvalité på insatserna i vår verksamhet, vi ser positivt på att få veta vad vi kan förbättra. Nationell brukarundersökning genomförs årligen för att efterfråga upplevt resultat av utfört arbete.
Åmåls kommun; vård och omsorg har en särskild rutin för att ta hand om klagomål och synpunkter. Klagomål, beröm och synpunkter lämnas exempelvis vid personligt besök, per telefon eller per brev. Det finns också en blankett som kan användas.

 

Kontaktinformation

Adolfsberg
Diamanten plan 1:
0532-173 67
Safiren plan 2: 0532-173 68
Rubinen plan 3: 0532-173 69

Enhetschef
Stig Elveljung
Telefon 0532-173 64
E-post stig.elveljung@amal.se


Besöksadress

Andréegatan 9

Så tycker de boende om Adolfsberg
Länk till resultatet pdf (pdf 691 KB)

Sidan uppdaterades 2023-01-04

Synpunkter på sidan?