Särskilt boende

Vad innebär särskilt boende?

Särskilt boende erbjuder ett eget hem med stöd, service och omvårdnad efter den enskildes behov. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och aktiviteter. Den som bor i särskilt boende har ett eget hyreskontrakt.

Vem kan få särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. Detta ansöks hos en biståndshandläggare på biståndsenheten.

Olika former av särskilt boende

Äldreboende

Ett boende för dig som behov av särskilt boende på grund av fysiska sjukdomar eller psykogeriatrisk skäl som är omfattande och varaktiga. I dessa äldreboenden bor man i grupper om 8-16 boende per enhet. Storleken på lägenheterna varierar. Det finns både lägenheter med eller utan egen toalett och med eller utan eget kök. I dessa boenden finns det personal dygnet runt.

 

Demensboende

Ett boende för dig med demensdiagnos och beslut om särskilt boende. I demensboende bor man i grupper om 6-12 boende per enhet. Personal på demensboende får kontinuerlig utbildning inom demensområdet. Personal finns på plats dygnet runt.

Var finns de olika boendena?

Åmålsgården

Adolfsberg

Ekbacken

Illern

Solsäter

 

Vad kan du förvänta dig på ett särskilt boende?

• Vid inflyttning sker ett välkomstsamtal och en plan för genomförande av dina insatser upprättas.

• En egen kontaktpersonal. Kontaktpersonalen skall vara den boendes förtrogne och förlängda arm.

• Hjälp och stöd med det du inte klarar av själv under dygnets timmar. Larm finns så att du kan påkalla hjälp dygnet runt.

• Utevistelse och aktiviteter.

Vad innebär särskilt boende?
Särskilt boende erbjuder ett eget hem med stöd, service och omvårdnad efter den enskildes behov. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och aktiviteter. Den som bor i särskilt boende har ett eget hyreskontrakt.

Vem kan få särskilt boende?
Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan få särskilt boende.

Hur ansöker jag om särskilt boende?
För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. Detta ansöks hos en biståndshandläggare på biståndsenheten.

Olika former av särskilt boende

Äldreboende
Ett boende för dig som behov av särskilt boende på grund av fysiska sjukdomar eller psykogeriatrisk skäl som är omfattande och varaktiga. I dessa äldreboenden bor man i grupper om 8-16 boende per enhet. Storleken på lägenheterna varierar. Det finns både lägenheter med eller utan egen toalett och med eller utan eget kök. I dessa boenden finns det personal dygnet runt.

Demensboende
Ett boende för dig med demensdiagnos och beslut om särskilt boende. I demensboende bor man i grupper om 6-12 boende per enhet. Personal på demensboende får kontinuerlig utbildning inom demensområdet. Personal finns på plats dygnet runt.

Korttidsboende
Ett boende för dig som under en kortare tid behöver stöd utifrån ett biståndsbeslut, rehabilitering efter sjukhusvistelse, avlastning för anhöriga och inför verkställighet av beslut gällande övrig form av särskilt boende.
Korttidsboende finns på våra övriga särskilda boenden.

Var finns de olika boendena?
Åmålsgården
Adolfsberg
Ekbacken
Illern
Solsäter

Vad kan du förvänta dig på ett särskilt boende?
• Vid inflyttning sker ett välkomstsamtal och en plan för genomförande av dina insatser upprättas.
• En egen kontaktpersonal. Kontaktpersonalen skall vara den boendes förtrogne och förlängda arm.
• Hjälp och stöd med det du inte klarar av själv under dygnets timmar. Larm finns så att du kan påkalla hjälp dygnet runt.

Kontaktinformation

Äldreomsorgschef
Marco Niemelä
Telefon 0532-17036
E-post marco.niemela@amal.se

 

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Postadress
Vård- och omsorg
Box 62
662 22 Åmål

Biståndsbedömning

För att ansöka om särskilt boende vänder du dig till någon av våra
biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Sidan uppdaterades 2020-09-14

Synpunkter på sidan?