Patientnämnden

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling till exempel hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Är du fortfarande missnöjd kan du gå vidare till patientnämnden som är en från vården fristående och opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kostnadsfritt kan vända sig. Nämnden hjälper till att lösa problem mellan patienter och vårdgivare. Det kan också handla om att du vill framföra synpunkter som kan hjälpa vården att bli bättre och säkrare.

Åmåls kommun köper denna tjänst av Västra Götalandsregionen.

Länk till patientnämndens hemsida där du finner mer information

Kontakta patientnämnden

Patientnämndernas kansli
413 45 Göteborg

Telefon: 010-441 20 00

Sidan uppdaterades 2020-09-14

Synpunkter på sidan?