Information om Covid-19, läs mer här.

Vård och omsorg byter namn till välfärd och arbetsmarknad

Namnbytet är en del i en förändring där integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen upphör att gälla som egen förvaltning och omvandlas till en avdelning inom den nya välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. På detta sätt fortsätter den tidigare integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens enheter att finnas inom en förvaltning, till exempel enheten för arbete och etablering. Den vakanta tillsvidareanställningen som förvaltningschef för integration- och arbetsmarknadsförvaltningen omregleras till en tillsvidareanställning som avdelningschef och överförs till nya välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen. En annan förändring är att enheten för ensamkommande ungdomar, som tidigare har legat under integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, flyttas till avdelningen för individ och familjeomsorg. Genom flytten uppstår samordningsvinster eftersom det blir en samsyn kring ärenden som berör ungdomar med hänsyn till gällande lagstiftning.

Den nya organisationen sker på prov under perioden 2019-2020 och ska därefter utvärderas innan den kan permanentas.

Sidan uppdaterades 2019-10-03

Synpunkter på sidan?