Kommunrehab

Kommunrehab riktar sig till dig som är inskriven i Hemsjukvården.  

Hos oss arbetar arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Du kan få hjälp att träna för att förbättra och/eller bibehålla dina funktioner eller kompensera för funktionsnedsättningen med tekniska hjälpmedel.

Målsättningen med all rehabilitering är att den enskilde ska bibehålla eller förbättra sin aktivitetsförmåga. Personer med funktionsnedsättningar skall kunna leva så självständigt som möjligt vad gäller förflyttningar, personlig vård, arbete och fritid. Detta försöker vi uppnå genom träning, utprovning av tekniska hjälpmedel och anpassning av bostaden. Träningen/behandlingen kan ske på kommunrehab, korttidsenheten eller i hemmet.

I vår verksamhet arbetar även hjälpmedelstekniker med anpassning, reparation och underhåll av tekniska hjälpmedel. Vi har även avtal med hjälpmedelscentralen i Västra Götaland.

Kontaktinformation 

Verksamhetschef

David Engkvist
Telefon: 0532-777 238
E-post: david.engkvist@amal.se

 

Kommunrehab
Telefon:
0532-174 16
Telefontid: måndag-fredag 09:00 - 09:30

Sidan uppdaterades 2023-02-27

Synpunkter på sidan?