Fritt val av utförare i hemtjänsten

 

Fritt val av utförare i hemtjänsten innebär att den som genom biståndsbedömning beviljats insatser i form av hemtjänst kan välja vem som ska utföra insatserna. Det innebär att företag som utför service och/eller omvårdnadsinsatser kan ansöka om att bli godkända av kommunen som leverantör av dessa insatser. De företag som blir godkända blir de som brukaren sedan kan välja mellan för att få de beviljade insatserna utförda.

Den nämnd som har hand om ”fritt val av utförare av hemtjänsten” är vård- och omsorgsnämnden.

Mer information för brukare samt för företag finns under respektive sida.

Sidan uppdaterades 2017-10-18

Synpunkter på sidan?