Hemsjukvård

Vad innebär hemsjukvård?

I Hemsjukvården arbetar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med olika specialkompetenser. De arbetar med varaktiga och planerade sjukvårdsinsatser i hemmet dygnet runt. Exempel på insatser kan vara omläggningar av sår, blodprov och injektioner. Även mer avancerade insatser kan utföras. I Hemsjukvården arbetar även fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter med rehabilitering, habilitering och anpassningar av hemmiljö. 

Ansvarsfördelning kommun och region

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård.
Det gäller personer som bor i särskilt boende, har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård, hemrehabilitering) eller vistas i dagverksamhet.

Hemsjukvården är till för personer som har stora svårigheter att ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant.

Hur får man kommunal hälso- och sjukvård?

Behovet kan påkallas av läkare, annan personal, anhörig eller personen själv. En bedömning av behov och omfattning av hemsjukvård görs av legitimerad personal i kommunen. Om behov påkallas av personal som arbetar utanför kommunens organisation sker det via särskild rutin för samordnad individuell plan (SIP) som är gemensam för hela Västra Götalandsregionen.
Tillsammans med dig planeras insatserna och en hälso- och sjukvårdsjournal upprättas.

Kontakta oss

Verksamhetschef
David Engkvist
Telefon: 0532-777 238
E-post: david.engkvist@amal.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anna-Karin Lindblom
Telefon: 0532-171 31
E-post: anna-karin.lindblom@amal.se  

Enhetschef
Hanna Ljungberg
Telefon 0532-777 010
E-post: hanna.ljungberg@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-08-29

Synpunkter på sidan?