Hemsjukvård

Vad innebär hemsjukvård?

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor och distriktssköterskor med olika specialkompetenser som varaktiga och planerade sjukvårdsinsatser i hemmet dygnet runt. Exempel på insatser kan vara omläggningar av sår, blodprov och injektioner. Även mer avancerade insatser kan utföras. I hemsjukvården arbetar även fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter med rehabilitering och anpassningar av hem.

 

Ansvarsfördelning kommun och region

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård.
Det gäller personer som bor i särskilt boende, har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård, hemrehabilitering) eller vistas i dagverksamhet.
Hälso- och sjukvård i det egna hemmet kan vara ett alternativ till den sjukvård och rehabilitering som ges på vårdcentraler och sjukhus.

 

Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant.
Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. I verksamheten tjänstgör sjuksköterskor med olika specialiteter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster samt undersköterskor. Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.


Hur får man kommunal hälso- och sjukvård?

Behovet påkallas av läkare eller annan personal på vårdcentral eller sjukhus via särskild rutin för vårdplanering, som är gemensam för hela Västra Götalandsregionen. Om man blir inskriven i hemsjukvården så gör kommunens sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster en bedömning av omfattningen på insatserna utifrån den bedömning som läkare har gjort. Tillsammans med dig planeras insatserna och en hälso- och sjukvårdsjournal upprättas. Alla invånare i Åmåls kommun, oavsett ålder, kan få hemsjukvård om det finns behov.

Kontakta oss

Verksamhetschef
David Engkvist
Telefon 0532-777 238
E-post david.engkvist@amal.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anna-Karin Lindblom
Telefon 0532-171 31
E-post anna-karin.lindblom@amal.se  

Sidan uppdaterades 2020-09-14

Synpunkter på sidan?