Tolk

 

Regionens tolkservice vänder sig till dig som är döv, dövblind eller hörselskadad.
Vår enhet Taltjänst ger tolkservice till dig med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Tolkservicen är också till för dig som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning.

Tolkverksamheten, Västra Götalandsregionen
Sidan uppdaterades 2017-06-08

Synpunkter på sidan?