Personlig assistans

 

Du kan få en eller flera personliga assistenter om du behöver mycket omfattande praktisk hjälp med grundläggande behov som till exempel att äta, att klä av och på sig, att sköta din hygien eller att kommunicera med andra. Den som beviljas personlig assistent har möjlighet att medverka i anställningen av assistent.

Du kan antingen få personlig assistans direkt av kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv stå som arbetsgivare för assistenten eller assistenterna. Du kan också använda stödet till att anlita t ex ett kooperativ eller privat bolag.

Du som behöver personlig assistent kan vända dig antingen till kommunen eller också Försäkringskassan med din ansökan.

Kontaktinformation

Kristina Grankvist 
Telefon: 0532-171 50
E-post: kristina.grankvist@amal.se

Ann-Christine Eriksson
Telefon: 0532-171 67
E-post: ann-christine.eriksson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-11-04

Synpunkter på sidan?