Familjehem


Familjehem är ett privat hem som på uppdrag av Vård och Omsorgsnämnden tar emot barn och ungdomar med funktionsnedsättning i sitt hem. Att vara familjehem innebär att ta emot barn i sitt hem och ge barnet en naturlig hemmiljö och gemenskap. Det innebär ofta ett nytt sätt att leva för er som familj, det kan ge svårigheter men även många positiva upplevelser.
Ibland kan uppdraget leda till livslånga relationer med barnet. Som familjehem har ni en mycket viktig uppgift att fylla. Ni är utvalda som familjehem för just det barnet/ungdomen som placeras hos er. För varje barn/ungdom finns speciella behov/förväntningar på vad ni skall hjälpa barnet/ungdomen med. Behoven finns nedskrivna i en genomförandeplan som regelbundet följs upp.

Kontaktinformation

Verksamhetschef
Grethe Gustavsson
Telefon: 0532-173 23
E-post: grethe.gustavsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-06-22

Synpunkter på sidan?