Bostad med särskild service för vuxna


Gruppbostad
En gruppbostad består av 4-6 lägenheter i samma byggnad. Du som bor på gruppbostad har en funktionsnedsättning exempelvis autism eller utvecklingsstörning, som innebär att du har ett stort behov av tillsyn eller hjälp. Du har en egen lägenhet i gruppbostaden. Du har också tillgång till ett gemensamt utrymme. På gruppbostaden finns personal när du är hemma, även på natten.

Servicebostad
En servicebostad består av 6-12 lägenheter i ett trapphus eller ett bostadsområde. Du som bor i en servicebostad har en funktionsnedsättning, ex. autism eller utvecklingsstörning med ett mindre behov av stöd och hjälp än de personer som bor i gruppbostad. Du har en egen lägenhet och tillgång till personal- och gemensamhetslägenhet. Personal finns tillgänglig efter Dina behov.

 

Kontaktinformation

Gruppbostad

Enhetschef
Louise Larsson
Telefon: 0532-171 53
E-post: louise.larsson@amal.se

Enhetschef
Sofie Edvinsson
Telefon: 0532-170 79
E-post: sofie.edvinsson@amal.se

Enhetschef 
Jonas Angerud
Telefon: 0532-174 97 
E-post: jonas.angerud@amal.se
Servicebostad
Louise Larsson
Telefon: 0532-171 53
E-post: louise.larsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-12-09

Synpunkter på sidan?