Bostad med särskild service för barn och unga, Ungbo

Det finns barn och unga med funktionsvariationer som inte kan bo hos sina vårdnadshavare, trots hjälp med olika stödåtgärder. För dessa barn och unga kan det finnas möjligheter att få en bostad med särskild service. En bostad med särskild service ska vara så lik ett hem som möjligt och erbjuds fram till dess att skolan upphör.
Bostaden erbjuds enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Kontakta oss

Verksamhetschef Stöd och funktion
Grethe Gustavsson
Tel: 0532-173 23
E-post: grethe.gustavsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-06-22

Synpunkter på sidan?