Boendestöd


Du som har Aspergers syndrom eller lindrig utvecklingsstörning och beviljats boendestöd enligt socialtjänstlagen får stöd av personal från LSS-enheten.

Kontaktinformation

Anette Gård
Telefon 0532-174 18
E-post anette.gard@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-01-27

Synpunkter på sidan?