Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av en person som i annat fall vårdas av eller får stöd av närstående i hemmet. Denna verksamhet bedrivs i personens egna hem.

Kontaktinformation

Ann-Christine Eriksson
Telefon: 0532-171 67
E-post: ann-christin.eriksson@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-04-11

Synpunkter på sidan?