Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av en person som i annat fall vårdas av eller får stöd av närstående i hemmet. Denna verksamhet bedrivs i personens egna hem.

Kontaktinformation

Anette Gård
Telefon 0532-174 18
E-post anette.gard@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-01-27

Synpunkter på sidan?