Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av en person som i annat fall vårdas av eller får stöd av närstående i hemmet. Denna verksamhet bedrivs i personens egna hem.

Kontaktinformation

Veronica Wahlström

Telefon: 0532-174 18

E-post: veronica.wahlstrom@amal.se

Sidan uppdaterades 2024-01-18

Synpunkter på sidan?