Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS


Vi ger dig avlastning i vardagen

Har du en funktionsnedsättning eller särskilda behov i vardagen?

 

Då kan du få en insats enligt lagen om stöd och service, LSS. Det kan handla om en personlig assistent eller korttidsavlastning. Behöver du mer hjälp finns gruppboende och serviceboende. Det kan också vara så att du klarar dig själv, men behöver hjälp att handla, gå ombord på tåget eller röra dig på stan.

 

För att få hjälp enligt lagen om stöd och service behöver du ha ett bestående funktionshinder, via födseln eller förvärvat genom exempelvis en olycka.

 

En människa med behov ska lätt kunna nå en handläggare för att ansöka om insats enligt LSS.

 

LSS är en rättighetslag som ska ge personer med vissa
funktionsnedsättning möjlighet att få bl a personlig assistans.
Lagen är avsedd att vara ett komplement till andra lagar.

Målet med lagen är att ge personer med funktionsnedsättning
möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt.


Vilka gäller lagen för?

Personkretsen omfattar:
- Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande
tillstånd
- Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning eller
hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
- Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

LSS-lagen ger människor med funktionsnedsättning rätt till tio olika former av stöd och service.


Råd och stöd
Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att klara ditt dagliga liv kan få råd och stöd. Man ansöker och får råd och stöd av Habilitering & Hälsa på Västra Götalandsregionen.

Kontaktinformation 

LSS-handläggare
Telefon 0532-171 61

Ansökningsblankettpdf (pdf 65 KB)

Sidan uppdaterades 2021-01-25

Synpunkter på sidan?